taxonomy

Getting a taxonomy term's image URI

To get the URL of the first image in a taxonomy term's field_image field:

Get a term's parent TID

Provided we have the TID of the child term, the parent is found by:

Een taxonomy term in een pathalias pad gebruiken (D7)

Het was in Drupal 7 aanvankelijk niet helemaal duidelijk hoe dit bereikt kon worden, met de nodige discussie op drupal.org tot gevolg. Enig zoekwerk bracht tenslotte het antwoord. 

Er van uitgegaan dat de vocabulairy is gedefinieerd en enkele termen bevat, is het belangrijk dat de volgende 2 modules zijn geactiveerd:

Subscribe to RSS - taxonomy