Afbeeldingen toevoegen aan zoekresultaten in D7

Soms is een kleine ingreep genoeg om een oninteressante pagina zoals bijvoorbeeld een zoekresultatenpagina wat interessanter te maken. Onderstaand het recept om afbeeldingen toe te voegen aan je zoekresultaten

Om dit te bereiken zijn twee code snippets nodig, één in template.php (preprocess functie) en één in de zoekresultaten template (search-result.tpl.php).

Een taxonomy term in een pathalias pad gebruiken (D7)

Het was in Drupal 7 aanvankelijk niet helemaal duidelijk hoe dit bereikt kon worden, met de nodige discussie op drupal.org tot gevolg. Enig zoekwerk bracht tenslotte het antwoord. 

Er van uitgegaan dat de vocabulairy is gedefinieerd en enkele termen bevat, is het belangrijk dat de volgende 2 modules zijn geactiveerd:

Pagina's

Subscribe to marceldoorn.nl RSS