De kracht van Spamassassin

Onderwerp: ***SPAM*** You have changed your PayPal email address
Van:       notice@security.org
Aan:       Undisclosed-recipients

De kracht van Spamassassin werd vandaag eens te meer duidelijk. Ontvangst van onderstaand mailtje (in de spambox) bracht me even in verwarring. Een false positive? Oppervlakkige lezing, de soberheid van het mailtje en het ontbreken van taalfouten en links (jfr875ght.byuvaigria.ru) gaven me even de indruk dat dit een oprechte poging van PayPal was om mij op de hoogte te brengen van verdachte bewegingen op mijn account. 

Clam-AV installeren op Centos 5.3

Clam-AV installeren op Centos (11.4) is een recht-toe-recht-aan proces. Download om te beginnen de latest stable source code release naar een willekeurige directory op de server.

Om Clam-AV te compileren dienen de volgende componenten aanwezig te zijn:

  • zlib and zlib-devel
  • gcc 

Voeg (indien nog niet aanwezig) gebruiker en groep toe:

# groupadd clamav
# useradd -g clamav -s /bin/false -c "Clam AntiVirus" clamav

Unpack de tarball:

hook_form_alter in ge-alterde formulieren

De toepassing van hook_form_alter() in eigen of bestaande formulieren is een tamelijk recht-toe-recht-aan proces. Iets ingewikkelder wordt het wanneer velden moeten worden aangepast die zijn gegenereerd door hook_form_alter() in een andere module.

Multilingual Drupal 7

Ongetwijfeld het meest complete overzicht dat te vinden is over de mogelijkheden voor multilingualiteit binnen Drupal, vond ik op de website van Gábor Hojtsy. In maar liefst 7 ferme artikelen behandelt Gábor zo ongeveer alle aspecten van meertaligheid in de laatste Drupal versie. 

Putting language links above the content

Having the language links below the content always seems a bit odd to me.  When a visitor enters a page and is confronted with a language he doesn't know, scrolling down to the bottom of the page isn't necessarily the first thing that comes to his mind. Chances are he will leave without further actions. 

hook_page_alter() to the rescue

Picking this one link out of the links section in the page and putting it on top of the content wasn't that easy up till Drupal 6. With Drupal 7 it is, leveraging the power of hook_page_alter().

CCK fields en hook_form_alter()

Wie ooit geprobeerd heeft om via hook_form_alter() CCK-velden op de 'gewone' manier aan te passen, is waarschijnlijk van een koude kermis thuis gekomen. CCK fields worden namelijk  op een andere manier gegenereerd dan gewone formuliervelden. Met name de fase waarin dit gebeurt verschilt: De #process -fase van CCK fields, de fase waarin de velden worden gegenereerd, vindt plaats na het moment waarop de $form array wordt opgebouwd.

Afbeeldingen toevoegen aan zoekresultaten in D7

Soms is een kleine ingreep genoeg om een oninteressante pagina zoals bijvoorbeeld een zoekresultatenpagina wat interessanter te maken. Onderstaand het recept om afbeeldingen toe te voegen aan je zoekresultaten

Om dit te bereiken zijn twee code snippets nodig, één in template.php (preprocess functie) en één in de zoekresultaten template (search-result.tpl.php).

Pagina's

Subscribe to marceldoorn.nl RSS