Spamassassin installeren en configureren op Centos 6

De volgende installatiehandleiding werkt met Centos 6.3 en de actuele versie van Postfix. Maar Spamassassin werkt met een veelheid aan OS-en en MTA's al zal in die gevallen de installatie en configuratie afwijken van onderstaande. Spamassassin is eenvoudig te installeren via Yum...

Fail2ban

Fail2ban is een Linux tool om Brute Force aanvallen en andere ongewenste loginpogingen te blokkeren. De software is in hoge mate configureerbaar en heeft als voordeel boven sommige vergelijkbare tools dat het zich niet beperkt tot alleen SSH: het kan met SASL, Postfix, HTTP en meer protocollen werken.

Memcached & Drupal

De inzet van het Memcached caching systeem op één van onze Drupal websites laat na enkele eerste globale tests een verbetering in de laadtijd zien van ruim 15%. Niet helemaal de spectaculaite resulaten waarop ik gehoopt had, maar een mooie eerste stap in het fine-tunen van LAMP en Drupal.

Op een doorsnee pagina zien we een verbetering in de laadtijd van ruim 12%. Op de zwaarste pagina van de site (/admin/modules) is de tijdwinst ruim 18%. 

Simpele query engine voor mobiele apparaten

In de tijd voordat Responsive Design was ontdekt als antwoord op het cross-device internet, was mobiele ontwikkeling veel meer dan nu gericht op de vraag: 'Welk apparaat gebruikt de bezoeker en wat kan dat apparaat?". Het uitgangspunt was dat de server voor elk apparaat een andere variant van de website serveerde.

Paginatoegang testen met SimpleTest en live DB

De Drupal 7 core-mogelijkheden om geautomatiseerd te testen door middel van de SimpleTest module worden vaakt benut om de werking van (delen van) modules te verifieren. De mogelijkheden beperken zich echter niet tot module-tests; het is heel goed mogelijk en vaak aan te raden om, nadat een website is ingericht, geconfigureerd en gepopuleerd, periodiek de functionaliteit van allerlei delen van de website als zodanig te testen.

Hieronder een mogelijke aanpak om de toegangsrestricties te testen van bepaalde pagina's of secties.

RewriteRule: Querystring verwijderen in Apache < 2.4

Apache 2.4 voegt de [QSD] flag toe aan de RewriteRule directive. QSD staat voor Query String Discard en dient, zoals Apache stelt, to simplify common rewriting scenarios.

Het defaultgedrag van RewriteRule is om een eventuele querystring van de inkomende URL vast te plakken aan de uitgaande URL (mits de uitgaande URL zelf geen querystring bevat). Door toevoeging van de [QSD] flag wordt dit voorkomen.

The Penguin Update op SEOmoz

Google's meest recente offensief tegen zoekmachinespam is inmiddels bekend als de 'Penguin update', waarin Google probeert met een scherper oog alle content uit z'n index te bannen die kan worden aangemerkt als spammy of niet gebruiker-gericht.
Gastspreker Rob Kerry geeft op SEOmoz's Whiteboard Friday zijn visie.

Ken Rickard on migration, deployment and staging

Video: Ken Rickard (Palantir) discusses three major challanges for any large scale website: migration, deployment and staging.

Pagina's

Subscribe to marceldoorn.nl RSS