Server

In cPanel de document root aanpassen voor primair domein

Pas de document root aan in één of beide van de volgende bestanden:

Certificaat-check overslaan in wget

Soms weigert wget een bestand te downloaden omdat er problemen zijn met het certificaat van de website, bijvoorbeeld: FOUT: Het certificaat van '‘xxx.xxxxx.xxx’' wordt niet vertrouwd.

Een fallback mailserver testen

Stuur één of enkele mails naar het domein en als het goed is zijn deze even later terug te vinden in de mail queue van de fallback-server. Je kunt bijvoorbeeld dit doen (Exim): $ exim -bp of dit (Postfix): postqueue -p Na het weer inschakelen van de primaire mailserver zullen na verloop van tijd (afhankelijk van je mail queue-instellingen) de emails de mail queue...

Spamassassin installeren en configureren op Centos 6

De volgende installatiehandleiding werkt met Centos 6.3 en de actuele versie van Postfix. Maar Spamassassin werkt met een veelheid aan OS-en en MTA's al zal in die gevallen de installatie en configuratie afwijken van onderstaande. Spamassassin is eenvoudig te installeren via Yum...

Fail2ban

Fail2ban is een Linux tool om Brute Force aanvallen en andere ongewenste loginpogingen te blokkeren. De software is in hoge mate configureerbaar en heeft als voordeel boven sommige vergelijkbare tools dat het zich niet beperkt tot alleen SSH: het kan met SASL, Postfix, HTTP en meer protocollen werken.

RewriteRule: removing the querystring in Apache < 2.4

Apache 2.4 adds the [QSD] flag to the RewriteRule directive. QSD stands for Query String Discard and according to Apache this flag serves to simplify common rewriting scenarios.

RewriteRule's default behaviour appends any query string from the incoming URL to the outgoing URL, provided that the outgoing URL itself has no query string. Adding the [QSD] flag prevents this behaviour. 

RewriteRule: Querystring verwijderen in Apache < 2.4

Apache 2.4 voegt de [QSD] flag toe aan de RewriteRule directive. QSD staat voor Query String Discard en dient, zoals Apache stelt, to simplify common rewriting scenarios.

Het defaultgedrag van RewriteRule is om een eventuele querystring van de inkomende URL vast te plakken aan de uitgaande URL (mits de uitgaande URL zelf geen querystring bevat). Door toevoeging van de [QSD] flag wordt dit voorkomen.

Pagina's

Subscribe to RSS - Server