Blogs

Multilingual Drupal 7

Ongetwijfeld het meest complete overzicht dat te vinden is over de mogelijkheden voor multilingualiteit binnen Drupal, vond ik op de website van Gábor Hojtsy. In maar liefst 7 ferme artikelen behandelt Gábor zo ongeveer alle aspecten van meertaligheid in de laatste Drupal versie. 

Putting language links above the content

Having the language links below the content always seems a bit odd to me.  When a visitor enters a page and is confronted with a language he doesn't know, scrolling down to the bottom of the page isn't necessarily the first thing that comes to his mind. Chances are he will leave without further actions. 

hook_page_alter() to the rescue

Picking this one link out of the links section in the page and putting it on top of the content wasn't that easy up till Drupal 6. With Drupal 7 it is, leveraging the power of hook_page_alter().

CCK fields en hook_form_alter()

Wie ooit geprobeerd heeft om via hook_form_alter() CCK-velden op de 'gewone' manier aan te passen, is waarschijnlijk van een koude kermis thuis gekomen. CCK fields worden namelijk  op een andere manier gegenereerd dan gewone formuliervelden. Met name de fase waarin dit gebeurt verschilt: De #process -fase van CCK fields, de fase waarin de velden worden gegenereerd, vindt plaats na het moment waarop de $form array wordt opgebouwd.

CCK fields and hook_form_alter()

If you ever tried to alter CCK fields with hook_form_alter() in the usual way, you probably had a rude awakening. The way CCK fields are generated is different from the way other form fields are. Especially the phase in which they are generated is different: The #process phase of CCK fields (that is the phase in which they are generated) takes place after the moment in which the $form array is built. 

Afbeeldingen toevoegen aan zoekresultaten in D7

Soms is een kleine ingreep genoeg om een oninteressante pagina zoals bijvoorbeeld een zoekresultatenpagina wat interessanter te maken. Onderstaand het recept om afbeeldingen toe te voegen aan je zoekresultaten

Om dit te bereiken zijn twee code snippets nodig, één in template.php (preprocess functie) en één in de zoekresultaten template (search-result.tpl.php).

Een taxonomy term in een pathalias pad gebruiken (D7)

Het was in Drupal 7 aanvankelijk niet helemaal duidelijk hoe dit bereikt kon worden, met de nodige discussie op drupal.org tot gevolg. Enig zoekwerk bracht tenslotte het antwoord. 

Er van uitgegaan dat de vocabulairy is gedefinieerd en enkele termen bevat, is het belangrijk dat de volgende 2 modules zijn geactiveerd:

Pages

Subscribe to RSS - blogs