Blogs

Hailey zingt

What can Drupal do?

Spamassassin installeren en configureren op Centos 6

De volgende installatiehandleiding werkt met Centos 6.3 en de actuele versie van Postfix. Maar Spamassassin werkt met een veelheid aan OS-en en MTA's al zal in die gevallen de installatie en configuratie afwijken van onderstaande. Spamassassin is eenvoudig te installeren via Yum...

Fail2ban

Fail2ban is een Linux tool om Brute Force aanvallen en andere ongewenste loginpogingen te blokkeren. De software is in hoge mate configureerbaar en heeft als voordeel boven sommige vergelijkbare tools dat het zich niet beperkt tot alleen SSH: het kan met SASL, Postfix, HTTP en meer protocollen werken.

Memcached & Drupal

De inzet van het Memcached caching systeem op één van onze Drupal websites laat na enkele eerste globale tests een verbetering in de laadtijd zien van ruim 15%. Niet helemaal de spectaculaite resulaten waarop ik gehoopt had, maar een mooie eerste stap in het fine-tunen van LAMP en Drupal.

Op een doorsnee pagina zien we een verbetering in de laadtijd van ruim 12%. Op de zwaarste pagina van de site (/admin/modules) is de tijdwinst ruim 18%. 

Simpele query engine voor mobiele apparaten

In de tijd voordat Responsive Design was ontdekt als antwoord op het cross-device internet, was mobiele ontwikkeling veel meer dan nu gericht op de vraag: 'Welk apparaat gebruikt de bezoeker en wat kan dat apparaat?". Het uitgangspunt was dat de server voor elk apparaat een andere variant van de website serveerde.

Paginatoegang testen met SimpleTest en live DB

De Drupal 7 core-mogelijkheden om geautomatiseerd te testen door middel van de SimpleTest module worden vaakt benut om de werking van (delen van) modules te verifieren. De mogelijkheden beperken zich echter niet tot module-tests; het is heel goed mogelijk en vaak aan te raden om, nadat een website is ingericht, geconfigureerd en gepopuleerd, periodiek de functionaliteit van allerlei delen van de website als zodanig te testen.

Hieronder een mogelijke aanpak om de toegangsrestricties te testen van bepaalde pagina's of secties.

RewriteRule: removing the querystring in Apache < 2.4

Apache 2.4 adds the [QSD] flag to the RewriteRule directive. QSD stands for Query String Discard and according to Apache this flag serves to simplify common rewriting scenarios.

RewriteRule's default behaviour appends any query string from the incoming URL to the outgoing URL, provided that the outgoing URL itself has no query string. Adding the [QSD] flag prevents this behaviour. 

Pages

Subscribe to RSS - blogs