Een Symfony2 project opzetten in (iets minder dan) 3 minuten

Toegegeven, het is doortypen maar dan kan het echt: een helloworld Symfony2 applicatie in minder dan 3 minuten.

Onderstaande gaat over Symfony versie 2.7.6 op een Plesk 12 server met Centos 6.6.
Root access en PHP 5.4+ zijn vereist voor het gebruik van de Symfony installer.

1. Installeer de Symfony installer

$ sudo curl -LsS http://symfony.com/installer -o /usr/local/bin/symfony
$ sudo chmod a+x /usr/local/bin/symfony

Omdat dit een global command installeert is het nu mogelijk om dit vanuit elke directory uit te voeren.

2. Maak een Symfony project aan

Om een Symfony project met de naam helloworld_project aan te maken onder de directory /var/www/vhosts/domein/httpdocs, voer uit:

$ cd /var/www/vhosts/domein/httpdocs
$ symfony new helloworld_project

3. De Helloworld applicatie

Om onze applicatie een eenvoudige string ('Hello World!' in dit geval) te laten terugsturen naar de browser, is alleen de aanwezigheid van een controller vereist. Plaats hiertoe het bestand HelloworldController.php in de map /var/www/vhosts/domein/httpdocs/helloworld_project/src/AppBundle/Controller en plaats hierin de volgende inhoud:

<?php
namespace AppBundle\Controller;

use Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\Configuration\Route;
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\Controller;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;

class HelloworldController extends Controller {
  /**
  * @Route(
  * "/hello-world"
  * )
  */
  public function indexAction() {			
    return new Response ('Hello World!');
  }
}
?>

Voer het volgende uit om de applicatie in dev-mode te runnen met behulp van PHP's ingebouwde webserver.

$ cd helloworld_project
$ php app/console server:run

Open in je browser http://127.0.0.1:8000/hello-world en zie het resultaat.