NodeJS installeren op Centos 6

De eenvoudigste manier om Node.js te installeren op een Centos 6 box is door gebruik te maken van één van de pre-built packages die zijn te downloaden van de Node.js site. Om te weten te komen wat de laatste versie is kan de release pagina worden gebruikt. Ik gebruik hieronder de Linux 64-bit Binary die wordt gedownload van http://nodejs.org/dist/v0.12.0/node-v0.12.0-linux-x64.tar.gz.

wget  http://nodejs.org/dist/v0.12.0/node-v0.12.0-linux-x64.tar.gz

Om nu de package uit te pakken en te installeren onder /usr/local kan worden gebruikt:

sudo tar --strip-components 1 -xzvf node-v* -C /usr/local

waarbij de --strip-components 1 optie wordt gebruikt om te voorkomen dat Node.js wordt geinstalleerd in een versioned directory

Vraag om te checken of Node correct is geinstalleerd het versienummer op:

node --version

Als (in geval van bovenstaande installatie-versie) het antwoord v0.12.0 is, dan is Node.js nu gebruiksklaar.