Blog van Marcel Doorn

In cPanel de document root aanpassen voor primair domein

Pas de document root aan in één of beide van de volgende bestanden:

Sass output formaten

Sass kent 4 verschillende output formaten, met de (niet persé Intuïtieve) namen: expanded nested compact compressed Als dit onze oorspronkelijke SCSS code is:

Certificaat-check overslaan in wget

Soms weigert wget een bestand te downloaden omdat er problemen zijn met het certificaat van de website, bijvoorbeeld: FOUT: Het certificaat van '‘xxx.xxxxx.xxx’' wordt niet vertrouwd.

Een fallback mailserver testen

Stuur één of enkele mails naar het domein en als het goed is zijn deze even later terug te vinden in de mail queue van de fallback-server. Je kunt bijvoorbeeld dit doen (Exim): $ exim -bp of dit (Postfix): postqueue -p Na het weer inschakelen van de primaire mailserver zullen na verloop van tijd (afhankelijk van je mail queue-instellingen) de emails de mail queue...

Een Symfony2 project opzetten in (iets minder dan) 3 minuten

Toegegeven, het is doortypen maar dan kan het echt: een helloworld Symfony2 applicatie in minder dan 3 minuten.

Onderstaande gaat over Symfony versie 2.7.6 op een Plesk 12 server met Centos 6.6.
Root access en PHP 5.4+ zijn vereist voor het gebruik van de Symfony installer.

Slecht

Het schijnt slecht te gaan. En niet gewoon slecht maar héél slecht. En ik ben niet de enige die dat denkt, maar IEDEREEN vindt dat! Tenminste, dat werd me vanmorgen verteld in dit mailbericht.

SQL Joins

Duidelijker werden de verschillende (en verschillen tussen) SQL joins niet weergegeven...

Menu items toevoegen in een Drupal 8 module

Om een route, door je module gedefinieerd in het .routing.yml-bestand, in één van de bestaande menu's te laten verschijnen, voegen we een .links.menu.yml configuratiebestand aan de module toe. De inhoud ziet er ongeveer als volgt uit en moet tenminste de volgende regels bevatten (voorbeeld uit dblog.links.menu.yml)

Pagina's

Subscribe to RSS - Blog van Marcel Doorn