Spamassassin installeren en configureren op Centos 6

De volgende installatiehandleiding werkt met Centos 6.3 en de actuele versie van Postfix. Maar Spamassassin werkt met een veelheid aan OS-en en MTA's al zal in die gevallen de installatie en configuratie afwijken van onderstaande.

Spamassassin is eenvoudig te installeren via Yum:

yum install spamassassin

Alvorens Postfix te instrueren over het gebruik van Spamassassin is het nodig om voor dit doel een unieke gebruiker en groep aan te maken, zoiets als:

groupadd spamd
useradd -g spamd -s /bin/false -d /var/log/spamassassin spamd
chown spamd:spamd /var/log/spamassassin

De volgende stap is de configuratie van Spamassassin zelf, in het bestand /etc/mail/spamassassin/local.cf. In z'n meest eenvoudige vorm zou dit er zo uit kunnen zien:

required_hits 5.0
report_safe 0
required_score 5
rewrite_header Subject *** SPAM ***

Zie voor een uitgebreidere opsomming van de configuratiemogelijkheden http://spamassassin.apache.org/full/3.1.x/doc/Mail_SpamAssassin_Conf.html#user_preferences. 

Tenslotte moeten we Postfix laten weten dat mail voortaan voor aflevering door Spamassassin moet worden behandeld. Open hiertoe /etc/postfix/master.cf in VIM of een andere editor en voeg aan het eind van het bestand de volgende regel toe:

spamassassin unix - n n - - pipe flags=R user=spamd argv=/usr/bin/spamc -e /usr/sbin/sendmail -oi -f ${sender} ${recipient}

Restart tenslotte Postfix en Spamassassin:

/etc/init.d/postfix restart
/etc/init.d/spamassassin restart