Zo doet de BBC dat

Ooit gebruikten ze bij BBC News UA sniffing als manier om de full featured webbrowsers te onderscheiden van de oudere en minder slimme browsers. Maar met de oneindig lange reeks user agents van dit moment voldoet die methode niet meer.  En het aantal user agents lijkt alleen maar toe te nemen met om de hoek webtv en browsers op bril- of horlogeformaat.

Daarom gebruikt het team van BBC News tegenwoordig Feature Detection als manier om het kaf van het koren te scheiden. Hiermee worden de bezoekersbrowsers in 2 ruwe groepen verdeeld: HTML4 browsers en HTML5 browsers. De laatste groep wordt verondersteld over alle capaciteiten te beschikken om de gebruiker een full featured (JavaScript powered) user experiene te bieden, en de rest is HTML4, en krijgt een vereenvoudigde clean, concise, core experience.

De simpele inline JavaScript regel waarmee dit onderscheidt wordt gemaakt is de volgende:

if('querySelector' in document
     && 'localStorage' in window
     && 'addEventListener' in window) {
     // bootstrap the javascript application
     }

De browser wordt getest op 3 eigenschappen/methoden: document.querySelectorwindow.addEventListener en window.localStorage. De eerste 2 testen met name op geschiktheid van de browser voor gebruik van JS libraries, iets waar de BBC sites (27 talen) veelvuldig gebruik van maken. Deze 4-regelige test wordt binnen het BBC webdev team genoemd cutting the mustard.

De 2 groepen waarin deze test de browsermarkt verdeeld ziet er als volgt uit:

HTML5 browsers

IE9+
Firefox 3.5+
Opera 9+ (and probably further back)
Safari 4+
Chrome 1+ (I think)
iPhone and iPad iOS1+
Android phone and tablets 2.1+
Blackberry OS6+
Windows 7.5+ (new Mango version)
Mobile Firefox (all the versions we tested)
Opera Mobile (all the versions we tested)

HTML4 browsers:-

IE8-
Blackberry OS5-
Nokia S60 v6-
Nokia S40 (all versions)
All other Symbian variants
Windows 7 phone (pre-Mango)
…en meer