Clam-AV installeren op Centos 5.3

Clam-AV installeren op Centos (11.4) is een recht-toe-recht-aan proces. Download om te beginnen de latest stable source code release naar een willekeurige directory op de server.

Om Clam-AV te compileren dienen de volgende componenten aanwezig te zijn:

  • zlib and zlib-devel
  • gcc 

Voeg (indien nog niet aanwezig) gebruiker en groep toe:

# groupadd clamav
# useradd -g clamav -s /bin/false -c "Clam AntiVirus" clamav

Unpack de tarball:

# zcat clamav-x.yz.tar.gz | tar xvf -
# cd clamav-x.yz

en installeer het pakket als volgt:

# ./configure --sysconfdir=/etc
# make
# make install

Dit installeert Clam-AV in /usr/local/bin en de configuratiebestanden in /etc.

Configureer nu /etc/clamd.conf waarna /usr/local/bin/clamd gestart kan worden.

 

In de meeste gevallen zal vervolgens bovenstaande mededeling verschijnen. configureer nu /etc/freshclam.conf en start (de database updater) /usr/local/bin/freshclam.