Afbeeldingen toevoegen aan zoekresultaten in D7

Soms is een kleine ingreep genoeg om een oninteressante pagina zoals bijvoorbeeld een zoekresultatenpagina wat interessanter te maken. Onderstaand het recept om afbeeldingen toe te voegen aan je zoekresultaten

Om dit te bereiken zijn twee code snippets nodig, één in template.php (preprocess functie) en één in de zoekresultaten template (search-result.tpl.php).

In template.php:

<?php
function themenaam_preprocess_search_result(&$variables) {
  // Add node object to result, so we can display imagefield images in results.
  $variables['node'] = node_load($variables['result']['node']->nid);
}
?>

In search-result.tpl.php:

Kopieer, voor de aanpassingen te maken, dit bestand naar je theme directory. Op de plaats waar je de afbeelding wilt laten verschijnen voeg je de volgende code in.

<?php
  $paths = field_get_items('node', $node, 'field_image');
  theme_image_style(array( 'path' => $paths['0']['uri'], 'style_name' => 'thumbnail'));
?>