Prometheus bound

Drupal Prometheus: Drupal als MVC framework?

Video: Drupal Prometheus Quick Start Guide

Drupal is een rijkelijk gevulde gereedschapkist vol handige tools die tesamen een applicatieframework vormen waarop snel, gestandaardiseerd en bedrijfszeker webapplicaties kunnen worden opgezet. Niet lang voordat ik Drupal leerde kennen in 2006, had ik kennisgemaakt met de MVC-design pattern als manier om het ontwikkelen van webapps en -sites te standaardiseren en...

Roeping

Bij het opruimen van oude CD's en DVD's kwam ik een hoop bijna-vergeten herinneringen tegen (De serie De Mannen van de Radio, en een serie sketches uit Borat, de radiovoorganger van Jiskefet, met Michiel Romeyn en...

500 radiouitzendingen met Ischa Meijer online

De VPRO is bezig om (bijna) alle radioprogramma's die zijn gemaakt door Ischa Meijer of waaraan hij heeft meegewerkt, online te zetten. Zie http://programma.vpro.nl/ischa/.

HTML 5 goed voor ondernemers

Wie het webdesignnieuws enigszins volgt zal niet ontgaan zijn dat er de laatste maanden veel buzz is rond het onderwerp ‘HTML 5’. Verbazend is dat niet: HTML 5 is een belangrijke stap voorwaarts in de ontwikkeling van het desktop- en mobiele web.

Evolving from Ubercart to Drupal Commerce

Video: Evolving from Ubercart to Drupal Commerce
Een -ruim een uur durende- video afkomstig van Commerce Guys zelf.

mod_rewrite activeren op OpenSuSE

De Apache module mod_rewrite is op SuSE Linux niet standaard geactiveerd. De module is aanwezig maar om er gebruik van te maken moet deze geactiveerd worden. Daarvoor zijn enkele eenvoudige stappen nodig.

De kracht van Spamassassin

Onderwerp: ***SPAM*** You have changed your PayPal email address
Van:       notice@security.org
Aan:       Undisclosed-recipients

De kracht van Spamassassin werd vandaag eens te meer duidelijk. Ontvangst van onderstaand mailtje (in de spambox) bracht me even in verwarring. Een false positive? Oppervlakkige lezing, de soberheid van het mailtje en het ontbreken van taalfouten en links (jfr875ght.byuvaigria.ru) gaven me even de indruk dat dit een oprechte poging van PayPal was om mij op de hoogte te brengen van verdachte bewegingen op mijn account. 

Clam-AV installeren op Centos 5.3

Clam-AV installeren op Centos (11.4) is een recht-toe-recht-aan proces. Download om te beginnen de latest stable source code release naar een willekeurige directory op de server.

Om Clam-AV te compileren dienen de volgende componenten aanwezig te zijn:

  • zlib and zlib-devel
  • gcc 

Voeg (indien nog niet aanwezig) gebruiker en groep toe:

# groupadd clamav
# useradd -g clamav -s /bin/false -c "Clam AntiVirus" clamav

Unpack de tarball:

Pagina's

Subscribe to marceldoorn.nl RSS