Get the UID of the currently logged in user

\Drupal::currentUser() leverages the AccountProxy class, which is "a proxied implementation of AccountInterface". This means..

Making content themeable in Drupal 8

hook_theme() is still there and its implementation hasn't really changed since Drupal 7.

Loading entities

// Use the static method $node = Node::load(1); // Dynamic entity type, entity_load() now loads

drupal_goto() replacements in Drupal 8

drupal_goto() has been removed in Drupal 8. To apply a internal or external redirect there are several options.

Creating a node programmatically

There are 3 methods of creating a node (or with some slight adjustments any content entity) in Drupal 8:

Sass output formaten

Sass kent 4 verschillende output formaten, met de (niet persé Intuïtieve) namen: expanded nested compact compressed Als dit onze oorspronkelijke SCSS code is:

Certificaat-check overslaan in wget

Soms weigert wget een bestand te downloaden omdat er problemen zijn met het certificaat van de website, bijvoorbeeld: FOUT: Het certificaat van '‘xxx.xxxxx.xxx’' wordt niet vertrouwd.

Een fallback mailserver testen

Stuur één of enkele mails naar het domein en als het goed is zijn deze even later terug te vinden in de mail queue van de fallback-server. Je kunt bijvoorbeeld dit doen (Exim): $ exim -bp of dit (Postfix): postqueue -p Na het weer inschakelen van de primaire mailserver zullen na verloop van tijd (afhankelijk van je mail queue-instellingen) de emails de mail queue...

Pagina's

Subscribe to marceldoorn.nl RSS