Drupal

Ken Rickard on migration, deployment and staging

Video: Ken Rickard (Palantir) discusses three major challanges for any large scale website: migration, deployment and staging.

Ken Rickard on migration, deployment and staging

Video: Ken Rickard (Palantir) discusses three major challanges for any large scale website: migration, deployment and staging.

Performance & scalibility in Drupal

Video: Drupal Performance & Scalability

In Lullabot's Do it with Drupal serie verscheen een tijdje terug de video Performance & Scalability, waarin Nate Haug diep(er) ingaat op zaken die een rol spelen bij performance en scalability van Drupal installaties.

Prometheus bound

Drupal Prometheus: Drupal als MVC framework?

Video: Drupal Prometheus Quick Start Guide

Drupal is een rijkelijk gevulde gereedschapkist vol handige tools die tesamen een applicatieframework vormen waarop snel, gestandaardiseerd en bedrijfszeker webapplicaties kunnen worden opgezet. Niet lang voordat ik Drupal leerde kennen in 2006, had ik kennisgemaakt met de MVC-design pattern als manier om het ontwikkelen van webapps en -sites te standaardiseren en...

Evolving from Ubercart to Drupal Commerce

Video: Evolving from Ubercart to Drupal Commerce
Een -ruim een uur durende- video afkomstig van Commerce Guys zelf.

hook_form_alter in ge-alterde formulieren

De toepassing van hook_form_alter() in eigen of bestaande formulieren is een tamelijk recht-toe-recht-aan proces. Iets ingewikkelder wordt het wanneer velden moeten worden aangepast die zijn gegenereerd door hook_form_alter() in een andere module.

Multilingual Drupal 7

Ongetwijfeld het meest complete overzicht dat te vinden is over de mogelijkheden voor multilingualiteit binnen Drupal, vond ik op de website van Gábor Hojtsy. In maar liefst 7 ferme artikelen behandelt Gábor zo ongeveer alle aspecten van meertaligheid in de laatste Drupal versie. 

Putting language links above the content

Having the language links below the content always seems a bit odd to me.  When a visitor enters a page and is confronted with a language he doesn't know, scrolling down to the bottom of the page isn't necessarily the first thing that comes to his mind. Chances are he will leave without further actions. 

hook_page_alter() to the rescue

Picking this one link out of the links section in the page and putting it on top of the content wasn't that easy up till Drupal 6. With Drupal 7 it is, leveraging the power of hook_page_alter().

Pagina's

Subscribe to RSS - Drupal